Một số hình ảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT chuyên Lê Khiết

Ngày đăng: 23-10-2018 bởi admin

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295