MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT, NHIỆM KỲ 2015-2020

Ngày đăng: 02-05-2018 bởi admin

Bản quyền © 2018 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295