Một số hình ảnh thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2016 tại trường THPT chuyên Lê Khiết

Ngày đăng: 10-01-2016 bởi admin

LỄ KHAI MẠC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2016


 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC GẶP MẶT HỌC SINH DỰ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2015-2016


 

NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC LỄ CHÚC MỪNG CÁC EM HỌC SINH DỰ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2015-2016

 

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295