Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi thông báo dạy học ôn tập trên truyền hình cho học sinh khối 12.

Ngày đăng: 24-03-2020 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295