Tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ngày đăng: 12-08-2017 bởi admin

Bản quyền © 2018 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295