Tập thể, cá nhân tham dự nhận thưởng đạt thành tích cao năm học 2018 – 2019

Ngày đăng: 13-08-2019 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295