Thời khóa biểu HKI (Lần 7 có chỉnh sửa, bổ sung)-NH 2018-2019 (Áp dụng từ 24/12/2018)

Ngày đăng: 23-12-2018 bởi admin

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295