Thời khóa biểu HKI (Lần 7) – Năm học 2018 – 2019 (Áp dụng từ ngày 17/12/2018)

Ngày đăng: 14-12-2018 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295