Thời khóa biểu HKI lần thứ 7 năm học 2017 – 2018 (Áp dụng từ ngày 04/12/2017)

Ngày đăng: 28-11-2017 bởi admin

Bản quyền © 2018 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295