Thời khóa biểu số 01 – HKI- NH 2019 – 2020 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 26/8/2019)

Ngày đăng: 25-08-2019 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295