Thời khóa biểu số 10 – HKII – NH 2018 – 2019 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 11/02/2019)

Ngày đăng: 29-01-2019 bởi admin

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295