Thời khóa biểu số 12 – HKII – NH 2018 -2019 (Áp dụng thứ 2, ngày 01/4/2019)

Ngày đăng: 30-03-2019 bởi admin

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295