Thời khóa biểu số 13 HKII – Năm học 2018 – 2019 ( Áp dụng vào thứ 2, ngày 15/4/2019)

Ngày đăng: 15-04-2019 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295