Thời khóa biểu số 4 – HKI -NH 2019-2020 (Áp dụng từ thứ hai,ngày 30/9/2019)

Ngày đăng: 29-09-2019 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295