Thời khóa biểu số 5 – HKI – NH 2019 – 2020 ( Áp dụng từ thứ 2 ngày 28/10/2019)

Ngày đăng: 25-10-2019 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295