THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6 – HKII- NĂM HỌC 2017-2018(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/4/2018)

Ngày đăng: 30-04-2018 bởi admin

Bản quyền © 2018 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295