Thời khóa biểu số 8 – HKII – NH 2019 – 2020 (Áp dụng từ ngày 06/01/2020)

Ngày đăng: 06-01-2020 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295