THÔNG BÁO

Ngày đăng: 13-01-2018 bởi admin

Quý thầy cô giáo lên website nhà trường

đọc hướng dẫn Công văn số 46/ SGDĐT- TCCB V/v đăng ký danh sách và hướng dẫn nộp hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Nếu quý thầy, cô đủ điều kiện tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Hoàn thành  hồ sơ nộp về phòng PHT Cao Quốc Oanh, trước ngày 20/01/2018 để tổng hợp báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định./.

( Mọi hướng dẫn làm hồ sơ và  in mẫu đăng ký trên Công văn số46/ SGDĐT- TCCB)

Bản quyền © 2018 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295