BAN GIÁM HIỆU THÔNG BÁO

Ngày đăng: 30-06-2018 bởi admin

Tất cả học sinh 3 khối lớp tạm nghỉ học chuyên đề, bồi dưỡng học sinh giỏi đến ngày 09/7/2018 học lại theo thời khóa biểu đã thông báo ./.

 

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295