Thông báo

Ngày đăng: 10-01-2019 bởi admin

Điều chỉnh, bổ sung Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến trong khám chữa bệnh đối với các đối tượng bảo hiểm y tế trên địa bàn  tỉnh Quảng Ngãi.

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295