THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC KHÓA ÔN TẬP TRỰC TUYẾN CHO HỌC SINH

Ngày đăng: 09-02-2020 bởi admin

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức các khóa ôn tập trực tuyến cho học sinh)

Thực hiện theo Công văn số 113/SGDĐT – GDTrH, ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức các khóa ôn tập trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học. Trường THPT chuyên Lê Khiết, cung cấp đến học sinh toàn trường:

  • Tài khoản, mật khẩu của từng học sinh;
  • Hướng dẫn đăng ký, khởi tạo tài khoản VIETELSTUDY;
  • Hướng dẫn học tập trên hệ thống VIETELSTUDY.

Đề nghị học sinh, khẩn trương nhận tài khoản, mật khẩu và thực hiện theo các hướng dẫn gửi kèm để tiến hành ôn tập trực tuyến hiệu quả./.

                                                                                 BAN GIÁM HIỆU


TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP CỦA HỌC SINH


HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRÊN HỆ THỐNG VIETTELSTUDY


HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, KHỞI TẠO TÀI KHOẢN VIETTELSTUDY

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295