Thông báo về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2018 (Kèm theo mẫu điều chỉnh nguyện vọng)

Ngày đăng: 07-07-2018 bởi admin

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295