Thông báo về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh có liên quan đến Trường THPT chuyên Lê Khiết.

Ngày đăng: 23-01-2020 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295