THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018 – 2019 (CÓ ĐIỀU CHỈNH)

Ngày đăng: 31-03-2018 bởi admin

Bản quyền © 2018 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295