Thu hút tuyển dụng giao viên năm 2017

Ngày đăng: 04-08-2017 bởi admin

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi thông báo về việc thu hút tuyển dụng 05 chỉ tiêu giáo viên về giảng dạy tại Trường THPT chuyên Lê Khiết, cụ thể: 01 giáo viên Toán học, 01 giáo viên Vật lý, 01 giáo viên Sinh học, 01 giáo viên Hóa học và 01 giáo viên Tin học.

Bản quyền © 2018 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295