Thời khóa biểu HK1 lần thứ 06 năm học 2017-2018 (Áp dụng từ ngày 13/11/2017)

Ngày đăng: 12-11-2017 bởi admin

Bản quyền © 2018 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295