Trường THPT chuyên Lê khiết được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua năm học 2017 – 2018

Ngày đăng: 10-11-2018 bởi admin

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295