Văn bản – Biểu mẫu
Vận động bình chọn “Nhân vật của năm” tại VTV Awards 2017
van ban

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM Số: 264/TB-CĐN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Hà Nội, ngày 22 tháng  8  năm 2017 THÔNG BÁO Kết quả nhắn tin bình chọn vòng 1 và thời gian bình chọn vòng 2 “Ấn tượng VTVXem chi tiết…


Bản quyền © 2018 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295